ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.comแบบบ้าน F2h035
   รายละเอียดแบบบ้าน F2h035t1

แบบบ้าน f2h035t1 บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีลานสำหรับจอดรถ เมื่อเข้าภายในตัวบ้านด้านซ้ายพบกับห้องรับแขกและนั่งเล่นที่ดูปลอดโปร่ง ตรงกับ ห้องน้ำและบันไดทางขึ้นชั้นบน ห้องครัว ลานซัก - ล้างและห้องอาหารอยู่ทางด้านซ้ายของตัวบ้าน ด้านขวาจะเป็นส่วนของลานจอดรถและห้องเก็บของที่มีประตูอยู่ใกล้บันไดทางขึ้น ชั้นบน แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้อง ห้องนอนขนาดกลาง 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง

รายละเอียดแบบบ้าน F2h035t1                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ลานจอดรถ (ขนาด 3.5m x 5.5m)
- เฉลียงหน้าบ้าน (ขนาด 4m x 1.5m)
- ห้องเก็บของ (ขนาด 3.5m x 4m)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องทานอาหารและครัว (ขนาด 4m x 8m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 1.5m x 2.5m)
- ลานซักล้าง (ขนาด 4m x 1.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 1 ห้องขนาดใหญ่ (ขนาด 4m x 4.5m)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นบน (ขนาด 1.5m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. (รวมลานจอดรถ) ลึก 11.50 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 179.5 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,90,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 34,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 15,000 บาท

 

   
     
แบบบ้าน F2h035
   


รายละเอียดแบบบ้าน F2h035t2

แบบบ้าน f2h035t2 บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีลานสำหรับจอดรถ ด้านหลังของลานจอดรถเป็นห้องเก็บของที่มีประตูบานเลื่อนเข้าได้ทางลานจอดรถ เมื่อเข้าภายในบ้านส่วนด้านหน้าจะเป็นห้องรับแขก ซึ่งอยู่ตรงกันกับห้องน้ำและบันไดทางขึ้นชั้นบน ส่วนห้องครัวและส่วนทางอาหารอยู่ทางด้านซีกซ้ายของตัวบ้านรวมทั้งส่วนซัก - ล้าง ชั้นบน แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีห้องน้ำภายใน 1 ห้อง ห้องนอนขนาดกลาง 2 ห้อง ห้องน้ำชั้นบน 1 ห้อง

รายละเอียดแบบบ้าน F2h035t2                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ลานจอดรถ (ขนาด 3.5m x 5.5m)
- เฉลียงหน้าบ้าน (ขนาด 4m x 1.5m)
- ห้องเก็บของ (ขนาด 3.5m x 4m)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องทานอาหารและครัว (ขนาด 4m x 8m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 1.5m x 2.5m)
- ลานซักล้าง (ขนาด 4m x 1.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 1 ห้องขนาดใหญ่ มีห้อองน้ำภายใน (ขนาด 4m x 4.5m) ขนาดห้องน้ำ (ขนาด 2m x 1.5m)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นบน (ขนาด 1.5m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. (รวมลานจอดรถ) ลึก 11.50 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 179.5 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,90,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 34,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 15,000 บาท

 

   
     
ติดต่อ&สอบถาม