แบบบ้าน F2h044
   รายละเอียดแบบบ้าน F2h044t1

แบบบ้าน f2h044t1 บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้านข้างของตัวบ้านเป็นลานสำหรับจอดรถ ในส่วนด้านหน้าจะเป็นเฉียงทั้งด้านหน้าและด้านข้าง เมื่อเข้าภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นขนาดกว้างชวาง ถัดจากห้องรับแขกจะเป็นห้องน้ำซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบันได้ทางชึ้นชั้นบน ส่วนด้านในสุดขอบงตัวบ้านออกแบบให้เป็นส่วนครัวและส่วนรับประทานอาหาร โดยที่ด้านหลังของส่วนครัวเป็นลานสำหรับซัก - ล้าง เพื่อเพิ่มความสะดวกและสะอาดให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย ชั้นบน แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้อง ขนาดกลาง 2 ห้อง ระเบียงด้านหลังเพื่อชมทิวทัศน์ติดกันจะเป็นส่วนไหว้พระ และห้องน้ำ 1 ห้อง

รายละเอียดแบบบ้าน F2h044t1                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ลานสำหรับจอดรถ (ขนาด 4m x 6m)
- เฉลียงด้านหน้า (ขนาด 4m x 1m) เฉลียงด้านข้าง (ขนาด 5m x 1.25m)
- ห้องรับแขกและนั่งเล่นขนาดกว้าง (ขนาด 4m x 5m)
- ส่วนทานอาหารและครัว (ขนาด 4m x 8m)
- ลานซัก - ล้าง (ขนาด 1.5m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 2m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4m x 5m)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ส่วนไหว้พระ (ขนาด 4m x 2m)
- ระเบียงด้านหลัง (ขนาด 4m x 2m)
- ห้องน้ำชั้นบน (ขนาด 2m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 09.25 ม. ลึก 14.00 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 204.625 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,220,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 35,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 20,000 บาท

 

   
     
ติดต่อ&สอบถาม
แบบบ้าน F2h044
   


รายละเอียดแบบบ้าน F2h044t2

แบบบ้าน f2h044t2 บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้านข้างของตัวบ้านเป็นลานสำหรับจอดรถ ในส่วนด้านหน้าจะเป็นเฉียงทั้งด้านหน้าและด้านข้าง เมื่อเข้าภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นขนาดกว้างชวาง ถัดจากห้องรับแขกจะเป็นห้องน้ำซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบันได้ทางชึ้นชั้นบน ส่วนด้านในสุดขอบงตัวบ้านออกแบบให้เป็นส่วนครัวและทานอาหาร ห้องเก็บของ กั้นจากห้องรับแขกโดยประตูบานเลื่อนเพื่อป้องกันกลิ่นการปรุงอาหารออกมารบกวนด้านนอก โดยที่ด้านหลังของส่วนครัวเป็นลานสำหรับซัก - ล้าง เพื่อเพิ่มความสะดวก และสะอาดให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย ชั้นบน แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้อง ขนาดกลาง 3 ห้อง และห้องน้ำ 1 ห้อง

รายละเอียดแบบบ้าน F2h044t2                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ลานสำหรับจอดรถ (ขนาด 4m x 6m)
- เฉลียงด้านหน้า (ขนาด 4m x 1m) เฉลียงด้านข้าง (ขนาด 5m x 1.25m)
- ห้องรับแขกและนั่งเล่นขนาดกว้าง (ขนาด 4m x 5m)
- ส่วนทานอาหารและครัว (ขนาด 4m x 6.5m)
- ห้องเก็บของ (ขนาด 4m x 2.5m)
- ลานซัก - ล้าง (ขนาด 1.5m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 2m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4m x 5m)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 4 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นบน (ขนาด 2m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 09.25 ม. ลึก 14.00 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 206.50 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,220,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 35,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 20,000 บาท

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.com