ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.comแบบบ้าน F2h045
   รายละเอียดแบบบ้าน F2h045t1

แบบบ้าน f2h045t1 บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ด้านข้างของตัวบ้านเป็นลานสำหรับจอดรถ ในส่วนด้านหน้าจะเป็นเฉียงทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เมื่อเข้าภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นขนาดกว้างขวางตรงข้ามกันจะเป็นห้องเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ถัดจากห้องรับแขกเป็นห้องน้ำที่ยื่นออกจากตัวบ้านทำให้บ้านดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบันได้ทางชึ้นชั้นบน ส่วนด้านในสุดขอบงตัวบ้านออกแบบให้เป็นส่วนครัวและทานอาหาร ห้องนอนขนาดกลางเพื่อสำหรับรับรองแขก 1 ห้อง โดยที่ด้านหลังของส่วนครัวเป็นลานสำหรับซัก - ล้าง เพื่อเพิ่มความสะดวก และสะอาดให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย ชั้นบน แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้องมีห้องน้ำภายใน ขนาดกลาง 3 ห้อง ห้องเก็บของ และห้องน้ำ 1 ห้อง

รายละเอียดแบบบ้าน F2h045t1                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ลานสำหรับจอดรถ (ขนาด 4m x 3.5m)
- เฉลียงด้านหน้า (ขนาด 17.5m x 1m) เฉลียงด้านข้าง (ขนาด 3m x 3.5m)
+ (ขนาด 2.5m x 5.5m) ระเบียงด้านหลัง (ขนาด 1.5m x 9m)
- ห้องรับแขกและนั่งเล่นขนาดกว้าง (ขนาด 6.5m x 6..5m)
- ห้องเอนกประสงค์ (ขนาด 4m x 4.5m)
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4m x 4m)
- ส่วนทานอาหารและครัว (ขนาด 4m x 6..5m)
- ลานซัก - ล้าง (ขนาด 1.5m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 2.5m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 4 (ขนาด 4m x 5.25m)
- ห้องนอน 5 (ขนาด 4m x 5.25m) ห้องน้ำภายใน (ขนาด 2.5m x 3.5m)
- ห้องเก็บของ (ขนาด 2m x 2.5m)
- ห้องน้ำชั้นบน (ขนาด 2.5m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 17.50 ม. ลึก 13.50 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 309 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 3,200,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 38,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 30,000 บาท

 

   
     
แบบบ้าน F2h045
   


รายละเอียดแบบบ้าน F2h045t2

แบบบ้าน f2h045t2 บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ด้านข้างของตัวบ้านเป็นลานสำหรับจอดรถ ในส่วนด้านหน้าจะเป็นเฉียงทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เมื่อเข้าภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นขนาดกว้างขวางตรงข้ามกันจะเป็นห้องทำงาน ถัดจากห้องรับแขกเป็นห้องน้ำที่ยื่นออกจากตัวบ้านทำให้บ้านดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบันได้ทางชึ้นชั้นบน ส่วนด้านในสุดของตัวบ้านออกแบบให้เป็นส่วนครัวไทย ห้องทานอาหาร+ครัวฝรั่ง โดยที่ด้านหลังของส่วนครัวไทยเป็นลานสำหรับซัก - ล้าง เพื่อเพิ่มความสะดวก และสะอาดให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย ชั้นบน แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้องมีห้องน้ำภายใน ขนาดกลาง 3 ห้อง มุมไหว้พระ ระเบียง และห้องน้ำ 1 ห้อง

รายละเอียดแบบบ้าน F2h045t2                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ลานสำหรับจอดรถ (ขนาด 4m x 3.5m)
- เฉลียงด้านหน้า (ขนาด 17.5m x 1m) เฉลียงด้านข้าง (ขนาด 3m x 3.5m)
+ (ขนาด 2.5m x 5.5m) ระเบียงด้านหลัง (ขนาด 1.5m x 9m)
- ห้องรับแขกและนั่งเล่นขนาดกว้าง (ขนาด 6.5m x 6..5m)
- ห้องทำงาน (ขนาด 4m x 4.5m)
- ครัวไทย (ขนาด 4m x 5.25m)
- ห้องทานอาหารและครัวฝรั่ง (ขนาด 4m x 5.25m)
- ลานซัก - ล้าง (ขนาด 1.5m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 2.5m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 4 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 5 (ขนาด 4m x 5m) ห้องน้ำภายใน (ขนาด 2.5m x 3.5m)
- ระเบียง (ขนาด 4m x 1.5m)
- มุมไหว้พระ (ขนาด 2m x 2.5m)
- ห้องน้ำชั้นบน (ขนาด 2.5m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 17.50 ม. ลึก 13.50 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 309 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 3,220,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 38,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 30,000 บาท

 

   
     
ติดต่อ&สอบถาม