แบบบ้าน F2h046
   รายละเอียดแบบบ้าน F2h046t1

แบบบ้าน f2h046t1 บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ด้านข้างของตัวบ้านเป็นลานสำหรับจอดรถ ในส่วนด้านหน้าจะเป็นเฉียงด้านหน้า เมื่อเข้าภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นขนาดกว้างขวาง ซีกซ้ายของตัวบ้านเป็นห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องเอนกประสงค์ ห้องน้ำ บันไดทางขึ้นชั้นสอง ส่วนซึกขวาเป็นห้องทานอาหารที่กั้นออกจากห้องรับแจกโดยประตูบานเลื่อน ห้องทานอาหาร กั้นจากห้องครัวโดยประตูบานเลื่อนเช่นเดียวกัน หลังครัวเป็นส่วนซัก - ล้าง ชั้นบน แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำในตัว 1 ขนาดกลาง 3 ห้องน้ำ

รายละเอียดแบบบ้าน F2h046t1                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ลานสำหรับจอดรถ (ขนาด 4m x 4m)
- เฉลียงด้านหน้า (ขนาด 8m x 2m)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องเอนกประสงค์ (ขนาด 4m x 3m)
- ห้องทำงาน (ขนาด 4m x 4m)
- ส่วนทานอาหาร (ขนาด 4m x 5m)
- ห้องครัวครัว (ขนาด 4m x 8m)
- ลานซัก - ล้าง (ขนาด 1.5m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 1.5m x 1.75m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 5.5m x 6m) ห้องน้ำภายใน (ขนาด 2.5m x 1.5m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 4 (ขนาด 4m x 5.25m)
- ห้องน้ำชั้นบน (ขนาด 3m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 16.00 ม. ลึก 13.50 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 286 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 3,120,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 38,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง30,000 บาท

 

   
     
ติดต่อ&สอบถาม
แบบบ้าน F2h046
   


รายละเอียดแบบบ้าน F2h046t2

แบบบ้าน f2h046t2 บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ด้านข้างของตัวบ้านเป็นลานสำหรับจอดรถขนาดใหญ่ ในส่วนด้านหน้าจะเป็นเฉียงด้านหน้า เมื่อเข้าภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกขนาดกว้างขวาง ซีกซ้ายของตัวบ้านเป็นห้องรับแขก ห้องเอนกประสงค์ ห้องน้ำ บันไดทางขึ้นชั้นสอง ส่วนซึกขวาเป็นห้องครัวและทานอาหารที่กั้นออกจากห้องรับแขกโดยประตูบานเลื่อน ห้องทำงาน หลังครัวเป็นส่วนซัก - ล้าง ชั้นบน แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำในตัว 1 ขนาดกลาง 3 พร้อมส่วนไหว้พระ

รายละเอียดแบบบ้าน F2h0462                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ลานสำหรับจอดรถ (ขนาด 4m x 8m)
- เฉลียงด้านหน้า (ขนาด 8m x 2m)
- ห้องรับแขก (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องเอนกประสงค์ (ขนาด 4m x 3m)
- ห้องทำงาน (ขนาด 4m x 3m)
- ห้องครัวและทานอาหาร (ขนาด 6m x 8m)
- ลานซัก - ล้าง (ขนาด 1.5m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 1.5m x 1.75m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 5.5m x 6m) ห้องน้ำภายใน (ขนาด 2.5m x 2.5m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 4 (ขนาด 4m x 2m)
- ส่วนไหว้พระ (ขนาด 4m x 8m)
- ห้องน้ำชั้นบน (ขนาด 3m x 2.5m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 16.00 ม. ลึก 13.50 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 286 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 3,120,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 38,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 30,000 บาท

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.com