ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.comแบบบ้าน F2h064
   รายละเอียดแบบบ้าน F2h064t1

แบบบ้าน f2h064t1 บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ มีลานสำหรับจอดรถอยู่ด้านข้างของตัวบ้าน หน้าบ้านมีเฉลียงทางเดินกว้างขวางทอดยาวไปตลอดแนวด้านซ้ายของตัวบ้าน เมื่อเข้าภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกและนั่งเล่นขนาดกว้างขวาง ติดกันเป็นห้องครัวและทานอาหาร ด้านหลังห้องครัวเป็นส่วนสำหรับซัก - ล้าง ถัดจากห้องครัว ฯ เป็นบันไดทางขึ้นชั้นบน ติดบันได้เป็นห้องคนใช้ที่มีห้องพร้อม ส่วนห้องน้ำชั้นล่างอยู่ติดกับห้องคนใช้ ชั้นบนแบ่งเป็น ห้องนอนขนาดกลาง 3 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง ระเบียง ส่วนไหว้พระ

รายละเอียดแบบบ้าน F2h064t1                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ส่วนจอดรถ (ขนาด 4 m x 4m)
- ห้องรับแขกและนั่งเล่น (ขนาด 4m x 3.5m)
- เฉลียงหน้าบ้าน (ขนาด 1.5m x 6.5m) ด้านข้าง (ขนาด 1m x 9m)
- ห้องครัวและทานอหาร (ขนาด 4m x 4m)
- ลานซัก - ล้าง (ขนาด 1.5m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 2m x 2.25m)
- ห้องนอนคนใช้พร้อมห้องน้ำ (ขนาด 4m x 3m) ขนาดห้องน้ำ (ขนาด 1.75m x 2m)                                        แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 1 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 4 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องไหว้พระ (ขนาด 5m x 2.5m)
- ระเบียงด้านหลังบ้าน (ขนาด 4m x 2m)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 2m x 2m)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 2m x 2m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ลึก 10.50 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 201 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,900,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 37,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 20,000 บาท

 

   
     
แบบบ้าน F2h064
   


รายละเอียดแบบบ้าน F2h064t2

แบบบ้าน f2h064t2 บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ มีลานสำหรับจอดรถอยู่ด้านข้างของตัวบ้าน หน้าบ้านมีเฉลียงทางเดินกว้างขวางทอดยาวไปตลอดแนวด้านซ้ายของตัวบ้าน เมื่อเข้าภายในตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกและนั่งเล่นขนาดกว้างขวาง ติดกันเป็นห้องครัวและทานอาหาร ด้านหลังห้องครัวเป็นส่วนสำหรับซัก - ล้าง ถัดจากห้องครัว ฯ เป็นบันไดทางขึ้นชั้นบน ติดบันได เป็นห้องเก็บของที่มีประตูทางเข้าอยู่ในด้านของส่วนจอดรถ ส่วนห้องน้ำชั้นล่างเป็นส่วนที่ยื่นเข้าในห้องห้องเก็บของ โดยมีประตูทางเข้าอยู่ติดบันไดทางขึ้นชั้นบน ชั้นบนแบ่งเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องนอนขนาดกลาง 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ระเบียงที่มีส่วนปลูกต้นไม้อยู่ด้านหลังของบ้าน

รายละเอียดแบบบ้าน F2h064t2                                                                          ติดต่อ & สอบถาม
ชั้นล่าง

- ส่วนจอดรถ (ขนาด 4 m x 5m)
- ห้องรับแขกและนั่งเล่น (ขนาด 4m x 3.5m)
- เฉลียงหน้าบ้าน (ขนาด 1.5m x 6.5m) ด้านข้าง (ขนาด 1m x 9m)
- ห้องครัวและทานอาหาร (ขนาด 4m x 4m)
- ลานซัก - ล้าง (ขนาด 1.5m x 4m)
- ห้องน้ำชั้นล่าง (ขนาด 2m x 2m)
- ห้องเก็บของ (ขนาด 4m x 3m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นล่าง
ชั้นบน
- ห้องนอน 1 พร้อมห้องน้ำ (ขนาด 4m x 4m) ขนาดห้องน้ำ (ขนาด 1.75m x 2m)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4m x 4m)
- ห้องไหว้พระ (ขนาด 5m x 2.5m)
- ระเบียงด้านหลังบ้าน (ขนาด 4m x 2m)
- ห้องน้ำ (ขนาด 2m x 2.25m)                                                                          แบบแปลนบ้านชั้นบน

ขนาดตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ลึก 10.50 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 201 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,900,000 บาท ราคาค่าออกแบบประมาณ 37,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง20,000 บาท

 

   
     
ติดต่อ&สอบถาม