อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
   

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.comงานต่อเติมอาคาร พื้นที่ขนาด 20 x 8 เมตร

  - ทุบบันได 1 ตัว แท่นซิ้ง และกำแพงรอบซิ้ง แล้วหล่อปิดช่องบันไดเก่าที่ทุบ
                                                                    
ราคาประมาณ 17,500บาท

  - รื้อชั้นลอยส่วนที่เป็นไม้ออกแล้ว หล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นลอย 2 ห้อง
เนื้อที่ประมาณ 6 x 8 เมตร                                  
ราคาประมาณ 76,000บาท

  - หล่อบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ตัว พื้นชั้นล่างเนื้อที่ประมาณ 20 x 8 เมตร
บันได และชั้นลอยส่วนที่ทำใหม่เนื้อที่ประมาณ 6 x 8 เมตร ทำเป็นพื้นหินขัด                                                                    
ราคาประมาณ 98,000บาท

  - หล่อซิ้ง 1 ชุดปูด้วยกะเบื้อง พร้อมเดินประปา และท่อน้ำทิ้ง
                                                                   
ราคาประมาณ 8,500บาท

  - ทุบห้องน้ำเก่า 2 ห้อง ก่อฉาบห้องน้ำใหม่ 1 ห้อง พร้อมเดินประปา
และท่อน้ำทิ้ง (ไม่รวมกะเบื้องและอุปกรณ์)              
ราคาประมาณ 11,000บาท

 

                                                                         รวมราคาค่าก่อสร้าง
                                                                      ประมาณ 211,000บาท

 

 

 

หมายเหตุ: การประมาณราคานี้ อาจไม่ตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริง เนื่องจากเป็นการประมาณ
               ราคา เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจต่อเติมอาคารหากต้องการสอบถามเพิ่มเติม
               หรือ ต้องการให้ตีราคาค่าก่อสร้างอย่างถูกต้อง

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : (09) 8221481 , (09) 6823731 , (02) 4452517 , (02) 4452419 หรือ
e-mail : thiangtham@yothai.com