อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
   

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.com    หอพัก 2 ชั้น ชั้นละ 9 ห้อง แบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านละ 4 ห้อง หนึ่งด้าน ด้านละ 5 ห้อง หนึ่งด้าน บันไดขึ้นชั้นบนอยู่ตรงกลาง (ของด้านละ4 ห้อง) ขนาดห้อง 4 x 7 เมตร ห้องน้ำในตัว ทางเดินตรงกลางระหว่างด้าน 1.5 เมตร ราคาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่
ปกติการตีราคาค่าก่อสร้างอาคาร ควรจะพิจารณาจากแบบของอาคาร แต่หากให้ตีราคาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ปกติราคาค่าก่อสร้างของอาคารลักษณะดังกล่าว ประมาณ 4 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับแบบของอาคาร ขนาดห้องน้ำ ในแต่ละห้อง และวัสดุที่นำมาใช้ หากมีข้อสงใสหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อได้ที่ โทร : 09-8221481 หรือ 02-4452517 email : thiangtham@yahoo.com ขอบคุณครับ

 

                                                                           Webmaster

 

 

 

หมายเหตุ: การประมาณราคานี้ อาจไม่ตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริง เนื่องจากเป็นการประมาณ
               ราคา เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจต่อเติมอาคารหากต้องการสอบถามเพิ่มเติม
               หรือ ต้องการให้ตีราคาค่าก่อสร้างอย่างถูกต้อง

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : (09) 8221481 , (09) 6823731 , (02) 4452517 , (02) 4452419 หรือ
e-mail : thiangtham@yothai.com