อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
   

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.com    รบกวนสอบถาบราคาประเมินและรายละเอียด... ผมมีพื้นที่กว้าง 15 * ยาว 35 เมตร ต้องการสร้างอาคารชั้นเดียวเป็นร้านสนุ๊กเกอร์ สูง 3 * กว้าง 9 * ยาว 21 เมตร ภานในเป็นพื้นที่โล่ง โดยที่แบ่งพื้นที่จากด้านหลัง 3 เมตร เพื่อทำห้องน้ำขนาด กว้าง2*ยาว3 เมตร ที่เหลือกว้าง 7 เมตรเป็นห้องว่าง รอบอาคารเป็นพื้นปูนด้านละ 1 เมตร เน้นราคาที่ประหยัดที่สุด ไม่ทราบว่าท่านมีแผนดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีราคาเท่าใด ...ขอบคุณ
ลัษณะอาคารดังกล่าวเป็น อาคารที่ก่อสร้างและควบคุมงานง่าย ไม่มีงานตกแต่งที่ต้องใช้ฝีมือหรือ เวลาในการก่อสร้างนานนัก ราคาค่าก่อสร้างจึงต่ำกว่าปกติ แต่อย่างไรการประมาณราคาค่าก่อสร้างก็ ต้องคำนึงถึง รายละเอียดอื่นๆ วัสดุ ตามแบบของอาคารนั้น แต่อย่างไรก็ไม่ควรเกินกว่า 850,000 บาท ขอบคุณครับ

 

                                                                           Webmaster

 

 

 

หมายเหตุ: การประมาณราคานี้ อาจไม่ตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริง เนื่องจากเป็นการประมาณ
               ราคา เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจต่อเติมอาคารหากต้องการสอบถามเพิ่มเติม
               หรือ ต้องการให้ตีราคาค่าก่อสร้างอย่างถูกต้อง

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : (09) 8221481 , (09) 6823731 , (02) 4452517 , (02) 4452419 หรือ
e-mail : thiangtham@yothai.com