อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
   

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yothai.com    อยากทราบราคาโดยประมาณ ในการออกแบบอาคารที่พักอาศัย(Apartment) ๕ชั้น ชั้นละ ๕ ห้อง ขนาด ๔ X ๖ ห้องนำในตัว ชั้นล่างโล่งตลอด เป็นที่จอรถ เอนกประสงค์ มีถังส้วมขนาดใหญ่ ชั้นล่าง ขอบคุณมาก ครับ
ราคาค่าออกแบบ ทางโครงสร้าง + สถาปัตย์ + ไฟฟ้า + สุขาภิบาล และ เซ็นต์พร้อมรายการคำนวณทางโครงสร้าง อาคารดังกล่าว ราคา 45,000 บาท หากมีข้อสงใสหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อได้ที่ โทร : 09-8221481 หรือ 02-4452517 หรือ mail เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ มาที่ email : thiangtham@yahoo.com ขอบคุณครับ

 

                                                                           Webmaster

 

 

 

หมายเหตุ: การประมาณราคานี้ อาจไม่ตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริง เนื่องจากเป็นการประมาณ
               ราคา เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจต่อเติมอาคารหากต้องการสอบถามเพิ่มเติม
               หรือ ต้องการให้ตีราคาค่าก่อสร้างอย่างถูกต้อง

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : (09) 8221481 , (09) 6823731 , (02) 4452517 , (02) 4452419 หรือ
e-mail : thiangtham@yothai.com