ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
   


ราคาค่าก่อสร้าง

- ราคาเหมาปูกระเบื้อง ตารางเมตรละ 420 บาท
  (กระเบื้องแบบปกติ คุณถาพดี ของ cotto หรือเทียบเท่า)

- ค่าแรงปูกระเบื้อง พร้อมปูนทราย ตารางเมตรละ 250 บาท

- ราคาเหมากั้นห้องด้วยฝ้า ตารางเมตร 430 บาท

 

หมายเหตุ : การประมาณราคานี้ อาจไม่ตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริง เนื่องจากเป็นการประมาณ ราคาเพื่อใช้
                    ประกอบในการตัดสินใจ ต่อเติมอาคาร หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือ ต้องการให้ตีราคา
                    ค่าก่อสร้างอย่างถูกต้อง

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : 081-5617735 , 089-6823731 หรือ
e-mail : thiangtham@yahoo.com

 

   
     
อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.com