อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
การวิเคราะห์จากสภาพที่ดิน
   


   จากการตรวจสอบพบว่าที่ดิน
ยังไม่เจริญเท่าที่ควรครับ มิใช่แหล่งชุมชนครับ เป็นพื้นที่สวน ไร่ นา ไม่เหมาะในการทำโครงการขนาดเล็กครับ ต้องเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพียงพอ ที่จะทำให้เกิดพลังในการพัฒนาพื้นที่ การตัดแบ่งที่ดินเพื่อลองทำโครงการทาวน์เฮ้าส์ สัก 1 ไร่ จึงทำไม่ได้ ต้องรอให้พื้นที่เจริญกว่านี้ มีโครงการขนาดใหญ่มาลง หรือยอมขาย พื้นที่ส่วนใหญ่ให้แก่นายทุน และเก็บพื้นที่บางส่วนทำอยู่ ทำขายเอง เพื่อทำกำไรเล็กๆน้อยๆ แต่เนื่องจากพื้นที่แบบนี้มีมากครับ จึงยากในการหานักลงทุนครับ

 

หมายเหตุ : พื้นที่นี้หานักลงทุนร่วมโครงการค่อนค้างยาก

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : (089) 6823731 , (081) 5617735 หรือ
e-mail : thiangtham@hotmail.com

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.com