อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
การวิเคราะห์จากสภาพที่ดิน
   


   ที่ดินห่างจาก สนามบินสุวรรณภูมิพอสมควรครับ จึงไม่สามารถธุรกิจต่อเนื่องกับสนามบิน เช่น
ทำบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว นักเดินทาง , ตลาด หรือ หมู่บ้านจัดสรร แต่เหมาะสำหรับก่อสร้าง โรงงานที่ไม่ก่อมลพิษ หรือ ทำเป็นโกดังพักสินค้า ซึ่งเป็นการขายที่ดินให้แก่เจ้าของโรงงานครับ อย่างไรผมจะนำข้อมูลให้แก่ทีมขายของทางบริษัท หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร ช่วยกรุณา ส่งข้อมูลให้แก่ คุณเอกวัส ด้วย
   
หรือถ้าจะทำหมู่บ้านจัดสรร พื้นที่นี้ไม่เหมาะในการทำโครงการขนาดเล็กครับ ต้องเป็น หมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพียงพอ ที่จะทำให้เกิดพลังในการพัฒนาพื้นที่ ต้องรอ ให้พื้นที่เจริญกว่านี้ , มีโครงการขนาดใหญ่มาลง หรือยอมขาย พื้นที่ส่วนใหญ่ให้แก่นายทุน และเก็บพื้นที่บางส่วนไว้ทำโครงการขนาดเล็กขาย เพื่อทำกำไรเล็กๆน้อยๆ แต่เนื่องจาก พื้นที่แบบนี้มีมากครับ จึงยากในการหานักลงทุนครับ

 

หมายเหตุ : พื้นที่นี้หานักลงทุนร่วมโครงการค่อนค้างยาก

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : (089) 6823731 , (081) 5617735 หรือ
e-mail : thiangtham@hotmail.com

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.com