อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
การวิเคราะห์จากสภาพที่ดิน
   


   ครับ ปกติการทำโครงการขายก็เป็นวิธีการขายที่ดินรูปแบบหนึ่งครับ เพียงแต่เพิ่มเติมความรู้ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ที่ดิน สร้างโอกาศการทำกำไร หรือเพิ่มช่องทางการขายที่ดินลักษณะหนึ่งครับ เหมาะสำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่รีบร้อน ในการขายที่ดินมากนัก ต้องการมีความรู้ทางด้าน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ ต้องการทำธุรกิจส่วนตัว โดยปกติ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้มาก เช่น คุณหมอ นักธุรกิจสาขาต่างๆ นักการเมือง เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทุนมาก แต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจึงร่วมมือกับบุคคล ดังกล่าว รวมถึง ผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ที่ดิน ขายที่ดิน และเจ้าของที่ดิน ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน ดังนั้น ท่านสามารถติดต่อ หรือร่วมมือกับทางบริษัท ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ครับ โดยผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ ความรับผิดชอบ และทุน แล้วแต่ตกลงกันครับ โดยไม่มีข้อจำกัดอื่นใดเพิ่มเติม หวังว่าท่านจะให้ และรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัท

 

หมายเหตุ : ท่านสามารถติดต่อ หรือร่วมมือกับทางบริษัทในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ครับ

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : (089) 6823731 , (081) 5617735 หรือ
e-mail : thiangtham@hotmail.com

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.com