อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
เรื่องไม่เล็กหากคิดต่อเติมบ้าน
   


   อาคารเป็นตึกแถวสองชั้น ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง
โครงการคอนโดสูง ข้างอาคาร การที่จะก่อสร้างอาคารนั้นปกติควรจะเดินเรื่องสำหรับการซ่อมแซมอาคาร ที่ได้รับความเสียหาย ถึงแม้ว่าการซ่อมแซมนั้นอาจต้องทำทั้งหลังก็ตาม และการซ่อมแซมนั้นจะได้อาคารลักษณะเดิม เว้นแต่สามารถขออนุญาติก่อสร้างอาคารเป็นอย่างอื่น ดังนั้นการก่อสร้างอาคารในลักษณะอื่น จึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำที่ดีจากทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆ จึงจะสามารถทำโครงการได้ จากการตรวจสอบ การสร้างอาคารเป็นตึกแถว 5 ชั้น นั้นสามารถทำได้ ถ้าได้รับการยินยอมจาก อาคารด้านขวาสุด และลักษณะโครงการ เป็นโครงการร่วมกันของเจ้าของพื้นที่หลายท่าน การบริหารจัดการโครงการจึงจำเป็นต้องทำให้ถูกต้อง ในรูปแบบบริษัท เพื่อให้ง่ายในการ บริหารจัดการ การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงอำนาจในการตัดสินใจร่วมกัน
   ดังนั้นโครงการนี้สามารถที่จะดำเนินการได้ แต่ก็มีเงื่อนไขหลายประการที่ต้องทำความ เข้าใจ และตกลงร่วมกัน

 

หมายเหตุ : พื้นที่นี้สามารถหานักลงทุนร่วมโครงการได้

สามารถติดต่อได้ที่
โทร : (089) 6823731 , (081) 5617735 หรือ
e-mail : thiangtham@hotmail.com

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.com