ติดต่อ&สอบถาม


ภาพประกอบ
ภาพชุดที่ 1
ภาพชุดที่ 2
ภาพชุดที่ 3

               
               
หมู่บ้านศรีเพชร
   


แต่เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นสวนผัก และผลไม้ แต่เนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับ
มหาวิทยาลัยเอเชีย จึงมีนักลงทุนทำการกว้านซื้อที่ดินบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก
ก่อให้เกิดหมู่บ้านขนาดใหญ่คือ หมู่บ้านศรีเพชร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประกอบด้วย
ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านถูกจอง และซื้อจนหมดด้วยความรวด
เร็ว เจ้าของที่ดินนี้ซึ่งตอนนั้นไม่ยอมขายที่ดินให้แก่กลุ่มนายทุน แต่เก็บที่ดินไว้
ให้แก่ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ในตอนนั้นมีความไม่พอใจจากกลุ่ม
นายทุนเป็นอย่างมาก มีการล้อมรั้วไม่ให้เจ้าของที่ดินใช้ทางผ่านเข้าโครงการ
เจ้าของที่ดินก็ทำการทุบรั้วทิ้ง และมีการตอบโต้กันอยู่พักหนึ่ง จนในปัจจุบัน
ที่ดินบริเวณนี้เจริญมาก เพราะมีความต้องการใช้อาคารเป็นทั้งที่พักอาศัย ดัดแปลงเป็นโรงงาน
รวมถึงดัดแปลงเป็นหอพักสำหรับนักศึกษา และยังคงมีความต้องการอีกมากโดยสังเกตุได้จาก
สภาพแว้ดล้อม การได้พูดคุยกับคนในพื้นที่จนทำให้เจ้าของที่ดินตัดสินใจ จะพัฒนาที่ดินของต้นเป็น
ทาวน์เฮ้าส์ และได้แบบที่ดินส่วนหนึ่งเข้าร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา หาทางพัฒนาที่ดินนี้ร่วมกัน

โดยบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ในการทำตลาด จัดหาวัสดุ และค่าแรงที่เหมาะสม
แต่ไม่มีที่ดินที่เหมาะสม ส่วนเจ้าของที่ดินมีที่ดินที่ดีเมื่อได้รับคำแนะนำที่ดีและการติดต่อกับ
ทางธนาคาร จึงได้ร่วมกันทำโครงการขนาดเล็กสำหรับสร้างทาวน์เฮ้าส์ 2 ชุดเพื่อทดลอง และ
ซื่อประสบการณ์ สำหรับการ พัฒนาที่ดินที่เหลือต่อไป จริงๆโครงการนี้ประสบผลสำเร็จแน่นอน
เพราะมีทำเลที่ดี เนื่องจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ดีย่อมให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าการ
ขายเป็นที่ดินเปล่าอยู่แล้ว ถ้าที่ดินดี อย่างไรบริษัทที่ปรึกษาก็ย่อมต้องการ ที่จะพัฒนาที่ดินร่วมกันกับ
เจ้าของที่ดิน ดังนั้นหากเจ้าของที่ดินสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองมากเพียงใดที่เหลือจึงเป็น
หน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา ที่จะให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นร่วมกัน

 

   
     


    ติดต่อวิศวกร 081-5617735 , 089-6823731

บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง :: ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา :: เกร็ดความรู้และข้อกฏหมาย :: การออกแบบบ้าน
Organize & Develope by A.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2000-2001 Yothai.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@yahoo.com