บ้าน&ที่ดิน-ต่อรองกันเอง
ตีราคาต่อเติมหรือรับเหมา
เกร็ดความรู้และข้อกฎหมาย
การออกแบบบ้าน
อยากรู้ราคาค่าต่อเติม
หรือก่อสร้างถาม
ข้าราชการระดับสูง
ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯ
เว็บบอร์ด      
หน้า จากทั้งหมด 10 หน้า

เจน
หนองแขม
16/9/2556 19:35:15
ส่งแบบให้กับทางเขตแล้วคะ เกือบเดือนแล้ว ไปถามแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ อีกครั้งก็ว่าเรื่องอยู่ในห้องแล้ว อยากทราบว่า เดินเรื่องเดือนหนึ่งปกติไหมคะ แล้วสร้างเลยได้ไหม คือติดต่อผู้รับเหมาไว้แล้ว เขาต้องการสร้างแล้วก็ทำให้เลยเลิกก่อสร้างแล้วด้วย หรือถ้ามี ผู้รับเหมาเจ้าอื่นที่ไว้ใจได้ช่วยติดต่อให้ด้วย

คุณ สุรชัย
อบต.บางโฉลง
29/8/2556 22:54:30
ผมมีแบบซึ่งให้น้องที่บริษัทช่วยเขียนไว้ แต่พอนำไปส่งที่เขต ไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ได้ให้ถ่ายเอกสารเรื่องข้อกำหนดมาไว้ อย่างไรช่วยตรวจสอบแบบให้ผม ได้ไหมครับ ช่วยติดต่อกลับด้วย

ดา
ห้วยขวาง
5/8/2556 12:12:03
รับตรวจเอกสารฟรีจริงหรือ ช่วยติดต่อกลับด้วย

สมชาย
สาธร
14/5/2556 14:37:48
โทษครับคือผมต้องการต่อเติมอาคารด้านหลังและด้านข้างอาคารครับแต่ไม่แน่ใจเรื่องข้อกำหนดต่างๆ ว่าจะสามารถขออนุญาติในการก่อสร้างได้ขนาดไหน คืออาคารบ้านเดี่ยวด้านข้างเขาก็ต่อเติมซึ่งผมดูแล้ว คิดว่าไม่ค่อยถูกต้องเช่นกัน อย่างไรผมจะต้องทำแบบอย่างไรหรือ ต้องทำอย่างไร ช่วยแนะนำด้วยครับ และมีค่าใช้จ่ายไหม ครับ

โชคชัย
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
18/9/2558 22:04:56
อยากสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองแบบยกพื้นสูง ราคาไม่เกินแปดแสนได้ไหมครับ

ภูฟ้า
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
11/7/2556 1:07:37
1.จะปลูกอาคารเพื่อใช้ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์/มีวัตถุไวไฟ/มีสารเคมีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ/มีมลภาวะทางเสียงและกลิ่นฝุ่นละออง พื้นที่รวมกันไม่เกิน 200 ตรม. จะต้องร่นแนวผนังอาคารห่างจากเขตที่ดินผู้อื่นกี่เมตร..? และทั้งหมดกี่ด้าน..? (อาคารอยู่ติดชิดใกล้กับบ้านพักอาศัย ผู้อื่น) จะสร้างได้หรือไม่...,? 2.จะสร้างห้องสุขา/แบบส้วมซึม อยู่ติดชิดใกล้หน้าบ้าน/ประชิดข้างรั้วบ้านและทางเดินเข้าบ้านผู้อื่น ได้หรือไม่...? และควรห่างจากแนวเขตที่ดินผู้อื่นกี่เมตร..? 3.จะก่อสร้างร่องระบายนํ้าเสีย/สิ่งปฎิกูล"แบบระบบเปิด"ติดใกล้หน้าบ้าน/ประชิดริมรั้วแนวเขตที่ดินผู้อื่นได้หรือไม่..? และควรห่างจากเขตที่ดินผู้อื่นกี่เมตร..?

ประดับพิน
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
4/12/2556 10:27:01
ยื่นขออนุญาตปลูกบ้านไปแล้ว แต่จะขอแปลี่ยนแบบบ้าน จะต้องทำอย่างไรบ้างคะเขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก

เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก

เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
เอกสารที่จะต้องใช้ในการติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   
  1. แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) ) หรือ
      แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค ์และผู้มีอำนาจลงชื่อ
      แทนนิติ บุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)และผู้มีอำนาจลงนาม
      รับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า
  4. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีที่ผู้ขอ
       อนุญาต ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
   5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจ
       ลงนามแทนนิติบุคคลและเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1ชุด
       ข้อมูลเพิ่มเติม โดยละเอียด

         ติดต่อวิศวกร : 089-6823731 , 081-5617735
              e-mail : thiangtham@hotmail.com


   
     
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
การออกแบบบ้าน.COM
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
YOTHAINTER.COM
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
WEBBOARDHOME.COM
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
LOOOGKAI.COM
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก
TIME.CO.TH
เขียนแบบบ้านพักอาศัย รับออกแบบบ้านราคาถูก